Տավուշի քոլեջներ, վարժարաններ, ուսումնարաններ

 

  1. Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց   կրթական հիմնադրամ
  2. Իջևանի վարժարան