Երևանի քոլեջներ, վարժարաններ, ուսումնարաններ, կրթահամալիրներ

 1. «Այբ» դպրոց
 2. «Բյուրակն» կրթահամալիր
 3. «Փոքրիկ Իշխան» կրթահամալիր
 4. Հանրապետական հ․1 հատուկ կրթահամալիր
 5. Հանրապետական հ․2 հատուկ կրթահամալիր
 6. Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների հ.2 հատուկ(օժանդակ) դպրոց
 7. Երևանի ՄԹԶՈՒԵ հ.6 հատուկ /օժանդակ/ դպրոց
 8. Երևանի խոսքի ծանր խանգարումներ ունեցող երեխաների հ.8 հատուկ կրթահամալիր
 9. Երևանի հ.12 հատուկ դպրոց
 10. Երևանի երաժշտական հ․13 հատուկ դպրոց
 11. Երևանի Նիկողայոս Տիգրանյանի անվան տեսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվ 14 հատուկ դպրոց
 12. Երևանի զարդակիրառական արվեստի պետական արհեստագործական ուսումնարան
 13. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր
 14. «Քվանտ» վարժարան
 15. ԵՊՀ-ին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական դպրոց
 16. Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
 17. Երևանի «Օլիմպոս» կրթահամալիր-ավագ դպրոց
 18. Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջ
 19. «Վարդանանք» կրթահամալիր
 20.  Երևանի Պ.Չայկովսկու անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտական դպրոց
 21. Երևանի մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների հ․11 հատուկ(օժանդակ) դպրոց
 22. Հենաշարժական համակարգի խախտումներ ունեցող երեխաների հ. 17 հատուկ դպրոց
 23. «Հակոբ Կոջոյան» կրթահամալիր
 24. Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն