Սյունիքի միջնակարգ դպրոցներ

 1. Ագարակի միջնակարգ դպրոց
 2. Ալվանքի միջնակարգ դպրոց
 3. Ախլաթյանի միջնակարգ դպրոց
 4. Ակների միջնակարգ դպրոց
 5. Աճանանի միջնակարգ դպրոց
 6. Անգեղակոթի միջնակարգ դպրոց
 7. Աշոտավանի միջնակարգ դպրոց
 8. Արծվանիկի միջնակարգ դպրոց
 9. Բարձրավանի միջնակարգ դպրոց
 10. Բռնակոթի միջնակարգ դպրոց
 11. Գեղանուշի միջնակարգ դպրոց
 12. Գեղիի միջնակարգ դպրոց
 13. Գորայքի միջնակարգ դպրոց
 14. Դաստակերտի միջնակարգ դպրոց
 15. Դավիթբեկի միջնակարգ դպրոց
 16. Դարբասի միջնակարգ դպրոց
 17. Եղեգի միջնակարգ դպրոց
 18. Եղվարդի միջնակարգ դպրոց
 19. Լեհվազի միջնակարգ դպրոց
 20. Լիճքի միջնակարգ դպրոց
 21. Լորի միջնակարգ դպրոց
 22. Խնձորեսկի Գ. Սևունցի անվան միջնակարգ դպրոց
 23. Խոզնավարի միջնակարգ դպրոց
 24. Խոտի միջնակարգ դպրոց
 25. Խնածախի միջնակարգ դպրոց
 26. Ծավի միջնակարգ դպրոց
 27. Ծղուկի միջնակարգ դպրոց
 28. Կապանի հ․3 միջնակարգ դպրոց
 29. Կապանի հ․4 միջնակարգ դպրոց
 30. Կապանի հ.8 միջնակարգ դպրոց
 31. Կապանի հ․10 միջնակարգ դպրոց
 32. Կապանի հ․11 միջնակարգ դպրոց
 33. Կոռնիձորի Ազնիվ Բալասանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 34. Հալիձորի միջնակարգ դպրոց
 35. Հացավանի Պավլիկ Հովակիմյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 36. Հարթաշենի միջնակարգ դպրոց
 37. Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 38. Ձագիկավանի միջնակարգ դպրոց
 39. Մեղրու հ․1 միջնակարգ դպրոց
 40. Մեղրու հ․2 միջնակարգ դպրոց
 41. Ներքին Խնձորեսկի միջնակարգ դպրոց
 42. Նորաշենիկի միջնակարգ դպրոց
 43. Նորավանի միջնակարգ դպրոց
 44. Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց
 45. Շաղաթի միջնակարգ դպրոց
 46. Շամբի միջնակարգ դպրոց
 47. Շաքիի միջնակարգ դպրոց
 48. Շիկահողի միջնակարգ դպրոց
 49. Շինուհայրի միջնակարգ դպրոց
 50. Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց
 51. Շուռնուխի միջնակարգ դպրոց
 52. Որոտանի միջնակարգ դպրոց
 53. Սառնակունքի միջնակարգ դպրոց
 54. Սյունիքի միջնակարգ դպրոց
 55. Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց
 56. Սվարանցի միջնակարգ դպրոց
 57. Վաղատինի միջնակարգ դպրոց
 58. Վաղատուրի միջնակարգ դպրոց
 59. Վարդավանքի միջնակարգ դպրոց
 60. Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց
 61. Վերին Խոտանանի Պողոս Տեր-Դավթյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 62. Վերիշենի միջնակարգ դպրոց
 63. Տաթևի Ս.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 64. Տանձավերի միջնակարգ դպրոց
 65. Տավրուսի միջնակարգ դպրոց
 66. Տեղի Ա.Սարգսյանի անվան հ․1 միջնակարգ դպրոց
 67. Տեղի հ․2 միջնակարգ դպրոց
 68. Տոլորսի միջնակարգ դպրոց
 69. Ույծի միջնակարգ դպրոց
 70. Քաջարանի հ․ 1 միջնակարգ դպրոց
 71. Քաջարանի հ․2 միջնակարգ դպրոց
 72. Քաջարանի հ.5 միջնակարգ դպրոց
 73. Քարահունջի միջնակարգ դպրոց
 74. Քարաշենի միջնակարգ դպրոց
 75. Օխտարի միջնակարգ դպրոց