Սյունիքի հիմնական դպրոցներ

 1. Ագարակի Աբիստոլ Վարդանի Սարդարյանի անվան հիմնական դպրոց
 2. Աղիտուի հիմնական դպրոց
 3. Աղվանիի հիմնական դպրոց
 4. Արավուսի տարրական դպրոց
 5. Արևիսի հիմնական դպրոց
 6. Բալաքի տարրական դպրոց
 7. Բնունիսի հիմնական դպրոց
 8. Գորիսի հ․2 հիմնական դպրոց
 9. Գորիսի Յու. Բախշյանի անվան հ․3 հիմնական դպրոց
 10. Գորիսի հ․5 հիմնական դպրոց
 11. Գորիսի Սերո Խանզադյանի անվան հ․6 հիմնական դպրոց
 12. Թասիկի հիմնական դպրոց
 13. Իշխանասարի հիմնական դպրոց
 14. Լեռնաձորի հիմնական դպրոց
 15. Լծենի հիմնական դպրոց
 16. Կապանի հ․1 հիմնական դպրոց
 17. Կապանի հ․ 5 հիմնական դպրոց
 18. Կապանի հ․6 հիմնական դպրոց
 19. Կապանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան հ.7 հիմնական դպրոց
 20. Կապանի Հրանտ Ոսկանյանի անվան հ․12 հիմնական դպրոց
 21. Կապանի հ․13 հիմնական դպրոց
 22. Կարճևանի հիմնական դպրոց
 23. Ճակատենի հիմնական դպրոց
 24. Մուցքի հիմնական դպրոց
 25. Ներքին Հանդի հիմնական դպրոց
 26. Նժդեհի հիմնական դպրոց
 27. Շենաթաղի հիմնական դպրոց
 28. Որոտանի հիմնական դպրոց
 29.  Սալվարդի հիմնական դպրոց
 30. Սիսիանի հ.1 հիմնական դպրոց
 31. Սիսիանի հ․ 2 հիմնական դպրոց
 32. Սիսիանի հ.4 հիմնական դպրոց
 33. Սիսիանի հ. 5 հիմնական դպրոց
 34. Տանձատափի հիմնական դպրոց
 35. Տաշտունի հիմնական դպրոց
 36. Տորունիքի հիմնական դպրոց
 37. Քաջարանի հ.6 հիմնական դպրոց