Շիրակի հիմնական դպրոցներ

 1. Ախուրյանի հ․1 հիմնական դպրոց
 2. Ախուրյան հ.2 հիմնական դպրոց
 3. Արդենիսի հիմնական դպրոց
 4. Արթիկի հ․1  հիմնական դպրոց
 5. Արթիկի հ․2  հիմնական դպրոց
 6. Արթիկի հ․4 հիմնական դպրոց
 7. Արթիկի հ.5 հիմնական դպրոց
 8. Արթիկի հ․6 հիմնական դպրոց
 9. Արթիկի հ․8 հիմնական դպրոց
 10. Գյումրու հ․4 հիմնական դպրոց
 11. Գյումրու հ.5 հիմնական դպրոց
 12. Գյումրու հ․6 հիմնական դպրոց
 13. Գյումրու հ․7 հիմնական դպրոց
 14. Գյումրու հ․9 հիմնական դպրոց
 15. Գյումրու հ.10 հիմնական դպրոց
 16. Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան հ․11 հիմնական դպրոց
 17. Գյումրու հ․15 հիմնական դպրոց
 18. Գյումրու Ղ.Աղայանի անվան հ․19 հիմնական դպրոց
 19. Գյումրու Լորդ Բայրոնի անվան հ.20 հիմնական դպրոց
 20. Գյումրու հ․ 23 հիմնկան դպրոց
 21. Գյումրու Գեղամ Սարյանի անվան հ.24 հիմնական դպրոց
 22. Գյումրու հ.28 հիմնական դպրոց
 23. Գյումրու հ․29 հիմնական դպրոց
 24. Գյումրու հ․30 հիմնական դպրոց
 25. Գյումրու Գր.Լուսավորիչի անվան հ․ 31 հիմնական դպրոց
 26. Գյումրու հ․32 հիմնական դպրոց
 27. Գյումրու հ․38հիմնական դպրոց
 28. Գյումրու h.40 հիմնական դպրոց
 29. Գյումրու հ․41 հիմնական դպրոց
 30. Գյումրու հ․43 հիմնական դպրոց
 31. Զարիշատի հիմնական դպրոց
 32. Կրաշենի հիմնական դպրոց
 33. Կարմրավանի հիմնական դպրոց
 34. Կաքավասարի տարրական դպրոց
 35. Հայկասարի հիմնական դպրոց
 36. Հարթաշենի հիմնական դպրոց
 37. Հովտունի տարրական դպրոց
 38. Նոր Ախուրյանի հիմնական դպրոց
 39. Շաղիկի հիմնական դպրոց
 40. Ջաջուռ կայարանի տարրական դպրոց
 41. Սարագյուղի հիմնական դպրոց