Կոտայքի միջնակարգ դպրոցներ

 1. Ալափարսի միջնակարգ դպրոց
 2. Ակունքի միջնակարգ դպրոց
 3. Աղավնաձորի Զ.Դանիելյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 4. Առինջի Կ.Ծառուկյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 5. Արագյուղի «Տիգրանակերտ կրթարան» միջնակարգ դպրոց
 6. Արամուսի Վ.Առաքելյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 7. Արգելի Վ.Անանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 8. Արզականի Խ. Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 9. Արզնիի միջնակարգ դպրոց
 10. Արտավազի միջնակարգ դպրոց
 11. Բալահովտի Իսահակ Վիրաբյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 12. Բջնիի Հովհ․ Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 13. Բոււժականի Գեղամ Ղարիբյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 14. Գեղադիրի միջնակարգ դպրոց
 15. Գեղաշենի Ռազմիկ Ստեփանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 16. Գեղարդի միջնակարգ դպրոց
 17. Գետամեջի միջնակարգ դպրոց
 18. Գողթի միջնակարգ դպրոց
 19. Զառի Ժ. Սարգսյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 20. Զովունու Ռուբիկ Բաղդասարյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 21. Զովքի Գագիկ Շահինյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 22. Զորավանի միջնակարգ դպրոց
 23. Թեղենիքի Վարդան Ջինիշյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 24. Ծաղկաձորի միջնակարգ դպրոց
 25. Լեռնանիստի Ս. Նազարկշյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 26. Կամարիսի միջնակարգ դպրոց
 27. Կապուտանի միջնակարգ դպրոց
 28. Կարենիսի միջնակարգ դպրոց
 29. Կոտայքի Ս.Վարդանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 30. Հացավանի Հ. Մանուկյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 31. Հատիսի Վ. Վարդանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 32. Հրազդանի հ․7 միջնակարգ դպրոց
 33. Ձորաղբյուրի միջնակարգ դպրոց
 34. Մայակովսկու Հ.Հովհաննիսյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 35. Մարմարիկի միջնակարգ դպրոց
 36. Մեղրաձորի Հակոբ Հակոբյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 37. Մրգաշենի միջնակարգ դպրոց
 38. Նոր Արտամեդի միջնակարգ դպրոց
 39. Նոր Գեղիի հ․1 միջնակարգ դպրոց
 40. Նոր Գեղիի Յուրի Երիցյանի անվան հ․2 միջնակարգ դպրոց
 41. Նոր Երզնկայի միջնակարգ դպրոց
 42. Նորգյուղի միջնակարգ դպրոց
 43. Նուռնուսի միջնակարգ դպրոց
 44. Ողջաբերդի միջնակարգ դպրոց
 45. Պռոշյանի Պ.Ղևոնդյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 46. Պտղնիի միջնակարգ դպրոց
 47. Ջրաբերի միջնակարգ դպրոց
 48. Ջրառատի միջնակարգ դպրոց
 49. Ջրվեժի միջնակարգ դպրոց
 50. Սոլակի միջնակարգ դպրոց
 51. Սևաբերդի միջնակարգ դպրոց
 52. Վերին Պտղնիի միջնակարգ դպրոց
 53. Փյունիկի միջնակարգ դպրոց
 54. Քաղսիի միջնակարգ դպրոց
 55. Քանաքեռավանի միջնակարգ դպրոց
 56. Քասախի հ․1 միջնակարգ դպրոց
 57. Քասախի Ա․Հովհաննիսյանի անվան հ․2 միջնակարգ դպրոց
 58. Քարաշամբի միջնակարգ դպրոց
 59. Ֆանտանի միջնակարգ դպրոց