Կապ

Հասցե. Բուռնազյան 37, Երևան 0005, Հայաստանի Հանրապետություն

Հեռախոս. (+374 10) 578453, (+374 10) 578455

Էլեկտրոնային փոստի հասցեներ`
Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն՝ info@ktak.am
ՏՀՏ բովանդակության բաժնի առաջատար մասնագետ՝ marieta@ktak.am