Լոռու միջնակարգ դպրոցներ

 1. Ագարակի միջնակարգ դպրոց
 2. Ազնվաձորի միջնակարգ դպրոց
 3. Ալավերդու Ալ. Մյասնիկյանի անվան հ․7 միջնակարգ դպրոց
 4. Ալավերդու Ե. Չարենցի անվան հ․9 միջնակարգ դպրոց
 5. Ալավերդու Կարապետ Դոլինյանի անվան հ․11 միջնակարգ դպրոց
 6. Ախթալայի հ․1 միջնակարգ դպրոց
 7. Ախթալայի հ․2 միջնակարգ դպրոց
 8. Արծնիի միջնակարգ դպրոց
 9. Արջուտի միջնակարգ դպրոց
 10. Արևածագի միջնակարգ դպրոց
 11. Արևաշողի  միջնակարգ  դպրոց
 12. Աքորու միջնակարգ դպրոց
 13. Բազումի միջնակարգ դպրոց
 14. Բովաձորի միջնակարգ դպրոց
 15. Գարգառի միջնակարգ դպրոց
 16. Գեղասարի միջնակարգ դպրոց
 17. Գյուլագարակի միջնակարգ դպրոց
 18. Գոգարանի միջնակարգ դպրոց
 19. Դաշտադեմի միջնակարգ դպրոց
 20. Դարպասի միջնակարգ դպրոց
 21. Դեբեդի միջնակարգ դպրոց
 22. Դսեղի Հովհաննես Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 23. Եղեգնուտի  միջնակարգ  դպրոց
 24. Թեղուտի միջնակարգ դպրոց
 25. Թումանյանի միջնակարգ դպրոց
 26. Լերմոնտովոյի միջնակարգ դպրոց
 27. Լեջանի միջնակարգ դպրոց
 28. Լեռնահովիտի Ս. Կարապետյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 29. Լեռնանցքի միջնակարգ դպրոց
 30. Լեռնապատի միջնակարգ դպրոց
 31. Լեռնավանի Հովհաննես Ավետիսյանի անվան միջնակարգ  դպրոց
 32. Լորուտի միջնակարգ դպրոց
 33. Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց
 34. Ծաղկաբերի Դավիթ Մարտիրոսյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 35. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոց
 36. Կաթնաջրի Ս. Սեյրանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 37. Կաթնառատի միջնակարգ դպրոց
 38. Կուրթանի միջնակարգ դպրոց
 39. Հաղպատի  միջնակարգ  դպրոց
 40. Հարթագյուղի միջնակարգ դպրոց
 41. Հոբարձու Ա.Ղուկասյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 42. Ձյունաշողի միջնակարգ դպրոց
 43. Ձորամուտի միջնակարգ դպրոց
 44. Ղուրսալի միջնակարգ դպրոց
 45. Ճոճկանի միջնակարգ դպրոց
 46. Մարգահովիտի Հ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 47. Մարցի միջնակարգ դպրոց
 48. Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց
 49. Մեծ Այրումի միջնակարգ դպրոց
 50. Մեծավանի հ․1 միջնակարգ դպրոց
 51. Մեծավանի  հ․2  միջնակարգ  դպրոց
 52. Մեծ Պարնու ակ.Մ.Մելքոնյանի անվան միջն դպրոց
 53. Միխայլովկայի միջնակարգ դպրոց
 54. Նորաշենի միջնակարգ դպրոց
 55. Նոր Խաչակապի միջնակարգ դպրոց
 56. Շահումյանի միջնակարգ դպրոց
 57. Շամլուղի միջնակարգ դպրոց
 58. Շնողի միջնակարգ դպրոց
 59. Շիրակամուտի հ.1 միջնակարգ դպրոց
 60. Պրիվոլնոյեի  միջնակարգ  դպրոց
 61. Պուշկինոյի միջնակարգ դպրոց
 62. Ջիլիզայի Մուրադ Մուրադյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 63. Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց
 64. Սարատովկայի միջնակարգ դպրոց
 65. Սարահարթի միջնակարգ  դպրոց
 66. Սարամեջի Մ. Ֆարմանյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 67. Սարչապետի  միջնակարգ  դպրոց
 68. Սպիտակի հ․8 միջնակարգ դպրոց
 69. Սվերդլովի միջնակարգ դպրոց
 70. Ստեփանավանի Վահան Թեքեյանի անվան հ․6 միջնակարգ դպրոց
 71. Վահագնիի Ա. Քոչինյանի անվան միջնակարգ դպրոց
 72. Վանաձորի Ա.Խլղաթյանի անվան հ․18 միջնակարգ դպրոց
 73. Վանաձորի Գ.Չաուշի անվան հ․24 միջնակարգ դպրոց
 74. Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց
 75. Ուռուտի միջնակարգ դպրոց
 76. Քարինջի միջնակարգ դպրոց
 77. Քարկոփի միջնակարգ դպրոց
 78. Օձունի Հովհաննես Օձնեցու անվան հ․1 միջնակարգ դպրոց
 79. Օձունի հ․2 միջնակարգ դպրոց
 80. Ֆիոլետովոյի միջնակարգ դպրոց