Երևանի ավագ դպրոցներ

 1. Երևանի հ. 2 ավագ դպրոց
 2. Երևանի Ա․Մարգարյանի անվան հ․29 ավագ դպրոց
 3. Երևանի Տ. Շևչենկոյի անվան հ. 42 ավագ դպրոց
 4. Երևանի Գրիգոր Զոհրապի անվան հ․43 ավագ դպրոց
 5. Երևանի հ․46 ավագ դպրոց
 6. Երևան Մանուել Քաջունու անվան հ․ 54 ավագ դպրոց
 7. Երևանի Թաթուլ Կրպեյանի անվան հ.62 ավագ դպրոց
 8. Երևանի Լեոյի անվան հ․65 ավագ դպրոց
 9. Երևանի Հ․ Գալստյանի անվան հ․83 ավագ դպրոց
 10. Երևանի Գ. Մարգարյանի անվան հ.94 ավագ դպրոց
 11. Երևանի հ․97 ավագ դպրոց
 12. Երևանի Հայկ Գյուլիքեխվյանի անվան հ.103 ավագ դպրոց
 13. Երևանի հ.105 ավագ դպրոց
 14. Երևանի հ.109 ավագ դպրոց
 15. Երևանի հ․112 ավագ դպրոց
 16. Երևանի Խ.Դաշտենցի անվան հ․114 ավագ դպրոց
 17. Երևանի Սոս Հովսեփյանի անվան հ.115 ավագ դպրոց
 18. Երևանի Արամայիս Երզնկյանի անվան հ.118 ավագ դպրոց
 19. Երևանի Բ․ Ժամկոչյանի անվան հ․119 ավագ դպրոց
 20. Երևանի Լևոն Արիսյանի անվան հ.127 ավագ դպրոց
 21. Երևանի Կարեն Դեմիրճյանի անվան հ.139 ավագ դպրոց
 22. Երևանի Ա․Ղարիբյանի անվան հ․142 ավագ դպրոց
 23. Երևանի Մ․Գալշոյանի անվան հ․148 ավագ դպրոց
 24. Երևանի Վ․Դավթյանի անվան հ․149 ավագ դպրոց
 25. Երևանի հ․159 ավագ դպրոց
 26. Երևանի հ․170 ավագ դպրոց
 27. Երևանի Գևորգ Էմինի անվան հ.182 ավագ դպրոց
 28. Երևանի Ս․ Խանզադյանի անվան հ․184 ավագ դպրոց
 29. Երևանի Ս.Գևորգյանի անվան հ.189 ավագ դպրոց
 30. Երևանի Գ․Գյուլբենկյանիյանի անվան հ․190 ավագ դպրոց
 31. Երևանի հ․195 ավագ դպրոց
 32. Երևանի հ․198 ավագ դպրոց
 33. ՀԱՊՀ Երևանի ավագ դպրոց
 34. ՃՇՀԱՀ Մ․ Աբեղյանի անվան ավագ դպրոց
 35. ԵՊԲՀ-ի «Հերացի» ավագ դպրոց
 36. ՀՊՄՀ-ի հենակետային վարժարան (ավագ դպրոց)