Գեղարքունիքի քոլեջներ, վարժարաններ, ուսումնարաններ

  1. Գավառի հ․1 հատուկ դպրոց
  2. Ծաղկունքի բաց դպրոց